Data Guru Madrasah Aliyah Citra Cendekia

NoNama Staff PengajarJKMengajar
1 Achmad Fahmy, S.Pd.I L Fikih
2 Achmad Fahmy, S.Pd.I L Tahfiz Quran
3 Achmad Fahmy, S.Pd.I L Tafsir Al-Quran
4 Achmad Syahrul Muttaqin L Seni Budaya
5 Amirah Nidaul Jannah, S.Pd. P Matematika Peminatan
6 Amirah Nidaul Jannah, S.Pd. P Matematika Wajib
7 Asterika Dwiana, S.Pd P Sosiologi
8 Dina Gustiana, S.Pd. P Sejarah Indonesia
9 Dina Gustiana, S.Pd. P PPKn
10 Ginna Sandra, S.Pd P Fisika
11 Ismayanti Soleha, S.Si P Biologi
12 Ithrin Haramaeni, S.Psi P Bimbingan Konseling
13 Lutfiyah Rahma, S.Pd P Sejarah Indonesia
14 Lutfiyah Rahma, S.Pd P Sejarah Peminatan
15 M. Thantawi Jauhari, M.Si L Al-Quran Hadis
16 M. Thantawi Jauhari, M.Si L Tahfiz Quran
17 Mohammad Firdaus, S.Pd.I L Akidah Akhlak
18 Mohammad Firdaus, S.Pd.I L Sejarah Kebudayaan Islam
19 Mohammad Firdaus, S.Pd.I L Ushul Fikih
20 Nindya Galuh Kartikawati, S.Si P Kimia
21 Nurmala Fitriyani, S.Hum P Bahasa Inggris
22 Ratna Nurherdiati, S.Pd P Matematika Peminatan
23 Ratna Nurherdiati, S.Pd P Matematika Wajib
24 Risa Agustia, S.Pd. P Tahfiz Quran
25 Risa Agustia, S.Pd. P Bahasa Arab
26 Syalsa Utama, S.Pd L Ekonomi
27 Ucok Ansari, S.Pd L Bahasa Indonesia
28 Wita Dwi Septiani, S.Pd P Geografi
29 Wiwin Widianingsih, S.Pd P Penjasorkes