Detail Guru Madrasah Aliyah Citra Cendekia

Nama Guru:Dina Gustiana, S.Pd.
Jenis Kelamin:P
Mengajar:Sejarah Indonesia
Pendidikan Terakhir:Strata 1 (S1)
Tahun Masuk:2018
Alamat:Blok Kadaton RT 002/001, Heuleut, Leuwimunding, Majalengka